Kahi mun na lagna pet mai dard muh ka kadwa hona muh sukh jana kiski nisaniya h