Co bat duoc trinh xuan thanh khong

Giang – cho biết chưa nhận được bất cứ đơn no của ng Thanh lin quan đến sự việc ny. 06:44 PM Khng c chuyện cn bộ tiếp tay cho Trịnh Xun Thanh bỏ trốn  17 Thng Chn 2016 “Theo ti được biết th cơ quan cảnh st điều tra vẫn chưa bắt được ng Trịnh Xun Thanh v ng ny hiện khng c mặt tại nơi cư tr v c 9 Thng Chn 2016 Sở dĩ khng ni l ng Trịnh Xun Thanh vẫn ngoi vng cương tỏa của Đy l quyết tm của Đảng, Chnh phủ, bất kỳ cn bộ no c sai 21 Thng Chn 2016 Giang, nguyn Chủ tịch HĐQT PVC - bị khởi tố v truy n, dư luận c nhiều băn khoăn về việc liệu c thể bắt được ng Thanh hay khng?“Đối với Trịnh Xun Thanh, đy l trường hợp truy đến cng, khng c thời hiệu”. Cc nước hứa hợp tc truy bắt bằng được Trịnh Xun Thanh Trung tướng Phan Khng c sự tiếp tay cho Trịnh Xun Thanh bỏ trốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Năm 2016, ng Thanh bị Hội đồng bầu cử Quốc gia khng cng nhận tư cch đối với Trịnh Xun Thanh về tội cố lm tri quy định của Nh nước về quản l kinh tế đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam v Lệnh khm xt đối với Trịnh Xun Thanh. Giang – cho biết chưa nhận được bất cứ đơn nào của ông Thanh liên quan đến sự việc này. Có thu hồi được tài sản bất chính của Trịnh Xuân Thanh?17 Tháng Chín 2016 Vntinnhanh. Thứ trưởng Cng an: Trịnh Xun Thanh nn đầu th v kh m lẩn trốn được . “Chng ti khng r ng Trịnh Xun Thanh c gửi đơn cho trung ương hay khng, 20 Thng Chn 2016 Tức l khng c nghĩa Trịnh Xun Thanh trốn ở những nước m Việt Nam chưa k hiệp định tương trợ về tư php l khng thể bắt được. 21 Tháng Chín 2016 Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC - bị khởi tố và truy nã, dư luận có nhiều băn khoăn về việc liệu có thể bắt được ông Thanh hay không? Các nước hứa hợp tác truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh Trung tướng Phan Không có sự tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Năm 2016, ông Thanh bị Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. 19 Tháng Chín 2016 Trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, phải xem có lợi ích nhóm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc còn tỉnh Hậu Giang lại nói, nếu Trung ương không cử về thì ai về được? 12 Tháng Chín 2016 Hoàng Trần (Danlambao) - Sự kiện ông Trịnh Xuân Thanh bỗng dưng nhưng cơ quan này cũng không đưa ra bất cứ phản hồi nào sau đó. Vợ bng hong bắt quả tang chồng m sang phng cưỡng bức con gi ruột. 9 Tháng Chín 2016 Sở dĩ không nói là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn ngoài vòng cương tỏa của Đây là quyết tâm của Đảng, Chính phủ, bất kỳ cán bộ nào có sai 16 Tháng Chín 2016 HCM, thì lập tức Vũ Đức Thuận được ông Thăng chỉ định đích danh Không có chuyện, ông Trịnh Xuân Thanh chạy trốn ra nước ngoài rồi đi 19 Tháng Mười 2016 Bộ Công an quyết truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh. Vợ bàng hoàng bắt quả tang chồng mò sang phòng cưỡng bức con gái ruột. 17 Tháng Chín 2016 (NLĐO)- Việc bắt giữa và dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra như thế nào trong trường hợp bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Thông tin Ông Trịnh Xuân Thanh MỚI NHẤT được tuyển chọn và giới thiệu, lời chung tay với cảnh sát Việt Nam truy bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh, (NLĐO)- Tại buổi công bố quyết định thanh tra Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu 31 Tháng Tám 2016 Thông tin bắt ông Trịnh Xuân Thanh không chính xác Các việc này vẫn đang được các bộ, cơ quan trên triển khai thực hiện. 29 Thng Chn 2016 Sứ qun Đức ni chưa c thng tin ng Trịnh Xun Thanh ở đu nn chưa Phng vin Việt Nam đ hỏi nếu ng Thanh bị bắt tại Đức, hai nước sẽ Sau đ, ng Thanh khng được giới thiệu ti cử Ph chủ tịch Hậu Giang 25 Thng Chn 2016 Interpol cho BBC biết họ khng bnh luận với bo ch về cc trường với cơ quan Cng an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xun Thanh. Khi được BBC hỏi vì sao vẫn chưa thấy tên ông Thanh trên trang web Interpol, cơ quan này trả lời: Ông Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định Có lẽ trước khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, việc cần làm trước mắt là xem xét trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã không giám sát chặt chẽ Cuộc khám xét kéo dài, vợ con ông Thanh không có nhà. 17 Tháng Chín 2016 (NLĐO)- Việc bắt giữa và dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra như thế nào trong trường hợp bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra 24 Tháng Chín 2016 Lý do Trịnh Xuân Thanh không bị bắt, dù INTERPOL đã nhận hồ sơ . 8 Thng Chn 2016 Nhưng trước đ 2 ngy, bất thần xuất hiện tin về ng Dương Ch Dũng Bản bo co của ng Trịnh Xun Thanh được pht trn mạng x hội c 2 nội Chỉ biết rằng, c nhiều khả năng Trịnh Xun Thanh khng cn nằm 7 Thng Chn 2016 Trong đơn nu l do xin ra khỏi đảng l “v khng tin vo sự chỉ đạo của Tuy nhin việc c truy tới cng được vụ việc ng Trịnh Xun Thanh hay ng Trịnh Xun Thanh bắt đầu bị “săm soi” vo thng 6 vừa qua khi bị dư 9 Thng Chn 2016 Cn ng bố đẻ TXT ni khng lin lạc được. Thng 5. Không phủ nhận việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh là khó khăn, bởi 4 Tháng Mười 2016 Mặc dù vậy, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn được luân chuyển, tịch Hội Thanh niên xung phong - cũng đặt ra câu hỏi tại sao không áp dụng các biện chưa dựa trên cơ sở đánh giá và quy hoạch, gây bất bình trong nhân dân. Trịnh Xun Thanh đ bị cu lưu hai ngy nay! Lc 11:30, cc ĐTV dẫn ng Trịnh Xun Thanh ra v 17 Thng Chn 2016 (NLĐO)- Việc bắt giữa v dẫn độ ng Trịnh Xun Thanh diễn ra như thế no trong trường hợp bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Cng an ra Thng tin ng Trịnh Xun Thanh MỚI NHẤT được tuyển chọn v giới thiệu, lời chung tay với cảnh st Việt Nam truy bắt bằng được ng Trịnh Xun Thanh, (NLĐO)- Tại buổi cng bố quyết định thanh tra Tổng cng ty Cổ phần Xy lắp dầu 31 Thng Tm 2016 Thng tin bắt ng Trịnh Xun Thanh khng chnh xc Cc việc ny vẫn đang được cc bộ, cơ quan trn triển khai thực hiện. 2015, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó Năm 2016, ông Thanh bị Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. vn - Việc bắt giữ và dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra như thế nào trong trường hợp bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an 9 Tháng Chín 2016 Sở dĩ không nói là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn ngoài vòng cương tỏa của Đây là quyết tâm của Đảng, Chính phủ, bất kỳ cán bộ nào có sai 1 ngày trước Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ra trong một gia đình đáng quý, có truyền thống. 06:44 PM Không có chuyện cán bộ tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ​ 20 Tháng Chín 2016 Tức là không có nghĩa Trịnh Xuân Thanh trốn ở những nước mà Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ về tư pháp là không thể bắt được. Năm 2016, ông Thanh bị Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đối với Trịnh Xuân 29 Tháng Chín 2016 Sứ quán Đức nói chưa có thông tin ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu nên chưa Phóng viên Việt Nam đã hỏi nếu ông Thanh bị bắt tại Đức, hai nước sẽ Sau đó, ông Thanh không được giới thiệu tái cử Phó chủ tịch Hậu Giang 24 Tháng Chín 2016 Lý do Trịnh Xuân Thanh không bị bắt, dù INTERPOL đã nhận hồ sơ . . net/tin-tuc/thoi-su/ong-dinh-la-thang-vu-trinh-xuan-thanh-se-duoc-xu-nghiem-3478804. Khng phủ nhận việc bắt giữ Trịnh Xun Thanh l kh khăn, bởi 19 Thng Mười 2016 Bộ Cng an quyết truy bắt bằng được Trịnh Xun Thanh. 10 Tháng Chín 2016 HCM đã liên hệ được với người nhà của ông Trịnh Xuân Thanh (Tỉnh Hơn thế, việc ông Thanh có xuất cảnh hay không là thuộc thẩm Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại, Thiếu tướng Dũng vẫn chưa bắt máy. 17 Tháng Chín 2016 Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bế tắc trong việc bắt giữ và dẫn độ . Chỉ có thể tránh được các suy luận bất lợi ấy khi nền quản trị, nền hành 25 Tháng Chín 2016 Interpol cho BBC biết họ không bình luận với báo chí về các trường với cơ quan Công an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xuân Thanh. sang Châu Âu - Lệnh truy nã quốc tế có bắt được Trịnh Xuân Thanh? Ông Đinh La Thăng: 'Vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ được xử nghiêm vnexpress. Bởi lẽ, một khi thông tin Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài được công bố, 4 Tháng Mười 2016 Trịnh Xuân Thanh hiện được xác định đã trốn sang châu Âu và các cơ quan chức “Thông tin bắt ông Trịnh Xuân Thanh là không chính xác”. 19 Tháng Chín 2016 Trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, phải xem có lợi ích nhóm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc còn tỉnh Hậu Giang lại nói, nếu Trung ương không cử về thì ai về được?9 Tháng Chín 2016 Còn ông bố đẻ TXT nói không liên lạc được. 2015, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó “Đối với Trịnh Xuân Thanh, đây là trường hợp truy đến cùng, không có thời hiệu”. html5 Tháng Mười 2016 Khẳng định với cử tri ông Trịnh Xuân Thanh đã bị cắt hết các chức vụ, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, truy nã đốc Bệnh viện Củ Chi không nhận được hồi âm", Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh Thứ trưởng Công an: Sẽ truy bắt ông Trịnh Xuân Thanh đến cùng. trước cu hỏi, nếu bị can Trịnh Xun Thanh bị bắt giữ ở một quốc gia chưa k hiệp ước Cảnh st nhiều nước đang phối hợp bắt Trịnh Xun Thanh 'Khong co su bao che cho Trinh Xuan Thanh bo tron' hinh anh Đến ngy khai trừ đảng ng Trịnh Xun Thanh nhưng Tỉnh ủy Hậu Giang vẫn chưa lin lạc được với cn bộ ny. C lẽ trước khi bắt được Trịnh Xun Thanh, việc cần lm trước mắt l xem xt trch nhiệm của những cơ quan, tổ chức, c nhn đ khng gim st chặt chẽ Cuộc khm xt ko di, vợ con ng Thanh khng c nh. 2015, ng Trịnh Xun Thanh tiếp tục được lun chuyển lm Ph V sao Tổng BT Trọng kh c thể xử l được ng Trịnh Xun Thanh? Theo bo Thanh Nin cho biết, ngy 4/9/2016 ng Trịnh Xun Thanh đ bất ngờ Thanh l khng thuộc phe của ng Trọng. Trịnh Xuân Thanh đã bị câu lưu hai ngày nay! Lúc 11:30, các ĐTV dẫn ông Trịnh Xuân Thanh ra và 17 Tháng Chín 2016 Truy nã Trịnh Xuân Thanh, Nếu Trịnh Xuân Thanh đang ở nước mà VN nếu Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, Bộ Công an sẽ có những biện Nếu thuộc loại này thì đây là loại tội phạm mà không được bất cứ quốc gia 17 Tháng Chín 2016 Truy nã Trịnh Xuân Thanh, Nếu Trịnh Xuân Thanh đang ở nước mà VN nếu Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, Bộ Công an sẽ có những biện Nếu thuộc loại này thì đây là loại tội phạm mà không được bất cứ quốc gia Thông tin Ông Trịnh Xuân Thanh MỚI NHẤT được tuyển chọn và giới thiệu, lời chung tay với cảnh sát Việt Nam truy bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh, ( NLĐO)- Tại buổi công bố quyết định thanh tra Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu 22 Tháng Chín 2016 Trước câu hỏi, nếu bị can Trịnh Xuân Thanh bị bắt giữ ở một quốc gia chưa Interpol Việt Nam chắc chắn đã nhận được lệnh từ phía cơ quan điều tra cũng có những trường hợp tài liệu chứng cứ không đủ thuyết phục để 20 Tháng Chín 2016 Ông Trịnh Xuân Thanh là tội phạm truy nã về kinh tế, mức án không gia nào đó có thể bắt được đối tượng truy nã của Việt Nam nhưng có 17 Tháng Chín 2016 “Theo tôi được biết thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa bắt được ông Trịnh Xuân Thanh vì ông này hiện không có mặt tại nơi cư trú và có Vì sao Trịnh Xuân Thanh được nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng… Vụ ông Vũ Huy Hoàng: “Có vấn đề tiền nong, vật chất không?” (Dân trí) - “Cử tri và nhân dân bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cảnh sát nhiều nước đang phối hợp bắt Trịnh Xuân Thanh 'Khong co su bao che cho Trinh Xuan Thanh bo tron' hinh anh Đến ngày khai trừ đảng ông Trịnh Xuân Thanh nhưng Tỉnh ủy Hậu Giang vẫn chưa liên lạc được với cán bộ này. Tại họp bo V sao Trịnh Xun Thanh được nguyn Bộ trưởng Vũ Huy Hong… Vụ ng Vũ Huy Hong: “C vấn đề tiền nong, vật chất khng?” (Dn tr) - “Cử tri v nhn dn bất bnh trước việc ng Trịnh Xun Thanh - nguyn Chủ tịch HĐQT Tổng 16 Thng Chn 2016 HCM, th lập tức Vũ Đức Thuận được ng Thăng chỉ định đch danh Khng c chuyện, ng Trịnh Xun Thanh chạy trốn ra nước ngoi rồi đi 22 Thng Chn 2016 Trước cu hỏi, nếu bị can Trịnh Xun Thanh bị bắt giữ ở một quốc gia chưa Interpol Việt Nam chắc chắn đ nhận được lệnh từ pha cơ quan điều tra cũng c những trường hợp ti liệu chứng cứ khng đủ thuyết phục để 28 Thng Chn 2016 V khi chưa c thng tin chi tiết về việc ng Trịnh Xun Thanh đang ở đu th cu hỏi về việc dẫn độ nhn vật ny khng được đặt ra". 29 Tháng Chín 2016 Sứ quán Đức nói chưa có thông tin ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu nên chưa Phóng viên Việt Nam đã hỏi nếu ông Thanh bị bắt tại Đức, hai nước sẽ Sau đó , ông Thanh không được giới thiệu tái cử Phó chủ tịch Hậu Giang 17 Tháng Chín 2016 Vụ việc đã và đang xảy ra đối với ông Trịnh Xuân Thanh phần nào cho thấy sự "Nếu không có cải cách thể chế chính trị thực sự, nếu không có tam . Sở dĩ khng ni l ng Trịnh Xun Thanh 6 Thng Mười 2016 Bắt 3 cn bộ, lnh đạo Ngn hng SeABank "Trịnh Xun Thanh đ phạm tội trốn ra nước ngoi v c cha mẹ tham gia cch mạng, khi bắt được đưa ra xt xử liệu c được đưa vo diện c tnh tiết giảm nhẹ hay khng?1 ngy trước ng Trịnh Xun Thanh sinh ra trong một gia đnh đng qu, c truyền thống. Tháng 5. sang Châu Âu - Lệnh truy nã quốc tế có bắt được Trịnh Xuân Thanh? 25 Tháng Chín 2016 Tin mới nhất - Có Thật Trịnh Xuân đã bị bắt Tin tức mới nhất 24h Tin Mới - Đã Xác Định Được Trịnh Xuân Thanh Tị Nạn Ở Đâu - Duration: 11:19. Khi được BBC hỏi v sao vẫn chưa thấy tn ng Thanh trn trang web Interpol, cơ quan ny trả lời: ng Trịnh Xun Thanh bị khởi tố bị can về tội Cố lm tri quy định Sep 24, 20165 Thng Mười 2016 Khẳng định với cử tri ng Trịnh Xun Thanh đ bị cắt hết cc chức vụ, B thư Thnh ủy TP HCM cho biết cơ quan chức năng đ khởi tố vụ n, truy n đốc Bệnh viện Củ Chi khng nhận được hồi m", Gim đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh Thứ trưởng Cng an: Sẽ truy bắt ng Trịnh Xun Thanh đến cng. Khi được BBC hỏi vì sao vẫn chưa thấy tên ông Thanh trên trang web Interpol, cơ quan này trả lời: Ông Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định 18 Tháng Chín 2016 Sau 16 tháng hết thời hạn điều tra mà không biết rõ Trịnh Xuân Thanh ở đâu, các cơ quan tố tụng sẽ phải tạm đình chỉ điều tra với bị can này. Tại họp báo 16 Tháng Chín 2016 HCM, thì lập tức Vũ Đức Thuận được ông Thăng chỉ định đích danh Không có chuyện, ông Trịnh Xuân Thanh chạy trốn ra nước ngoài rồi đi Vì sao Trịnh Xuân Thanh được nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng… Vụ ông Vũ Huy Hoàng: “Có vấn đề tiền nong, vật chất không?” (Dân trí) - “Cử tri và nhân dân bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng 22 Tháng Chín 2016 Trước câu hỏi, nếu bị can Trịnh Xuân Thanh bị bắt giữ ở một quốc gia chưa Interpol Việt Nam chắc chắn đã nhận được lệnh từ phía cơ quan điều tra cũng có những trường hợp tài liệu chứng cứ không đủ thuyết phục để 25 Tháng Chín 2016 Interpol cho BBC biết họ không bình luận với báo chí về các trường với cơ quan Công an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn không sao, Phan Cẩm Hường đưa con đi du học Có lẽ trước khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, việc cần làm trước mắt là xem xét trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã không giám sát chặt chẽ Cuộc khám xét kéo dài, vợ con ông Thanh không có nhà. Thứ trưởng Công an: Trịnh Xuân Thanh nên đầu thú vì khó mà lẩn trốn được . Trịnh Xuân Thanh đã bị câu lưu hai ngày nay! Lúc 11:30, các ĐTV dẫn ông Trịnh Xuân Thanh ra và 17 Tháng Chín 2016 “Theo tôi được biết thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa bắt được ông Trịnh Xuân Thanh vì ông này hiện không có mặt tại nơi cư trú và có 21 Tháng Chín 2016 Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC - bị khởi tố và truy nã, dư luận có nhiều băn khoăn về việc liệu có thể bắt được ông Thanh hay không?25 Tháng Chín 2016 Vụ Trịnh Xuân Thanh từng được không ít người coi là phát pháo hiệu mở cựu Phó Chủ Tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bất ngờ xuất hiện trở lại trình của ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó ông ta có đề đạt “nguyện vọng” 20 Tháng Chín 2016 Tức là không có nghĩa Trịnh Xuân Thanh trốn ở những nước mà Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ về tư pháp là không thể bắt được. 25 Thng Chn 2016 Vụ Trịnh Xun Thanh từng được khng t người coi l pht pho hiệu mở cựu Ph Chủ Tịch Hậu Giang Trịnh Xun Thanh bất ngờ xuất hiện trở lại trnh của ng Trịnh Xun Thanh, trong đ ng ta c đề đạt “nguyện vọng” 4 Thng Mười 2016 Mặc d vậy, ng Trịnh Xun Thanh vẫn được lun chuyển, tịch Hội Thanh nin xung phong - cũng đặt ra cu hỏi tại sao khng p dụng cc biện chưa dựa trn cơ sở đnh gi v quy hoạch, gy bất bnh trong nhn dn. “Chúng tôi không rõ ông Trịnh Xuân Thanh có gửi đơn cho trung ương hay không, 7 Tháng Chín 2016 Trong đơn nêu lý do xin ra khỏi đảng là “vì không tin vào sự chỉ đạo của Tuy nhiên việc có truy tới cùng được vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh hay Ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu bị “săm soi” vào tháng 6 vừa qua khi bị dư 21 Tháng Mười 2016 Không rõ ông Nguyễn Thiện Nhân đang nhân danh "nhân dân" nào, Việc ông phát ngôn nói bắt ông Trịnh Xuân Thanh cho bằng được chỉ là giữa ông Trịnh Xuân Thanh và ông Phan Văn Vĩnh có mối giao hữu khá tốt